På gamla sodapannans tak

På gamla sodapannans tak

...är det inte lika putsat och fejat som det är på resten av bruket. För dit upp ska inte kungen, bara några gamla duvor. Nej, nu är alla ställningar bortplockade, (nästan) alla entreprenörer ivägskeppade och alla nya Valmet-maskiner skiner som Livrustkammarens juvelsamling.
Jag och Lennart stegade runt (jag har mött min överman i snabbgång!) och bockade av alla fotoplatser på listan, up and running. På fredag kommer kungen och klipper band, med lite andra prominenta gäster. Det fejas för det vilda. Tjo och tjim och glatt humör allover. Ända upp till duvorna på gamla sodapannans tak.

Bertils lilla klass

Bertils lilla klass

Pokemon Go

Pokemon Go