Top Hat

Moln över Magistratsparken

Öresundståg i kvällningen