Edith och Irma Stråe

November rain

Fotografera barn - bunnlätt.