Stickkväll i båten
På en närbelägen kvarn...

På en närbelägen kvarn...

Kosson dä

Kosson dä